Proje Yönetimi

Proje Yönetiminde temel amaç, İşveren'in talepleri doğrultusunda hazırlanan master iş programına azami düzeyde uyularak, kalite ve bütçe kontrolleri ile yatırım projesinin hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır. Atılım Contruction olarak müşterilere sunmuş olduğumuz Proje Yönetimi içeriği aşağıda özetlenmektedir.

  1. İşveren'in hayata geçirmek istediği projesine yönelik olarak projesel '' mimari,statik,elektrik,mekanik,peyzaj,altyapı'' proje süreçlerinin yerine getirilmesi ve hazırlanan proje ve detayların İşveren onayına sunulması.
  2. Projeye istinaden bütçe ve maaliyet analizlerinin yapılarak master bütçenin İşveren onayına sunulması.
  3. İşveren tarafından başlatılacak olan yerel idari girişimlerin takibinin yapılması ve konu hakkında İşveren'in bilgilendirilmesi.
  4. Proje müellefleri tarafından hazırlanan teknik şartname ve malzeme bilgileri ışığında inşai süreçlerin ihalelerinin yapılması ve master iş planının İşveren'e sunulması.
  5. Gerekli durumlarda satınalma işlerinin koordinasyonunun yapılması ve takibi.
  6. İnşaat süreçlerinin ''hafriyat,altyapı,kaba inşaat,ince inşaat işleri,elektrik ve mekanik imalatlar,peyzaj imalatları vb.'' kalite standartlarında gerçekleştirilmesi.
  7. Proje sürecince İşveren'e sunulacak olan ''aylık,haftalık ve günlük'' imalat raporları ile süreç içerisinde güncellenecek olan iş planı ve bütçe&maaliyet durum raporlarının İşveren'e sunulması.
  8. Projenin tamamlanan imalat safhalarının kontrollerinin yapılarak İşveren'e teslimlerinin gerçekleştirilmesi.

Referans Projeler;

  • Epique Island Villa,Otel ve Marina Projesi

(Projede 04.2015/03.2017 tarihleri arasında teknik ofis şefi olarak görev yapılmıştır.)